Bejaarden die in velerlei vorm hulp ontvangen van het Jaffa Instituut spreken hun grote dank uit. We citeren er enkele:
 “Ik ben 78 1/2 en lijd aan kanker. Zij houden me in leven”.
“Ik heb nog nooit zulke goede mensen gezien als in het Jaffa Instituut.”
“De voedselpakketten 2x per maand redden mijn leven”.
“Het beste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt”.