ds. R. de  Koning Gans, voorzitter
E Ligthart, secretaris
W.B. van der Hoek, penningmeester
Eveline C. de Vries, coördinator sponsorplan