Onze stichting werd in 1987 opgericht door een aantal toegewijde mensen aan wie we veel dank verschuldigd zijn.
De meesten van hen zijn niet meer onder ons. Hun nagedachtenis zij tot zegen.

Wij noemen met eerbied:
mevrouw Rebecca de Graaf-van Gelder; Rabbijn Menachem Fink; Bert den Heeten, eerste penningmeester; Pee Koelewijn; Jan Koops, eerste secretaris; ds. Cees Trouwborst, eerste voorzitter en onze tweede voorzitter ds. G. Hette Abma.

Ieder heeft op eigen wijze gestalte gegeven aan de hulp zoals we die inmiddels al vele jaren kunnen bieden, mede dankzij onze trouwe begunstigers.

Toen dr. David Portowicz en kolonel b.d. Ze’ev (Zonik) Shacham in 1982 het Jaffa Instituut oprichtten bleek er veel materiële hulp nodig.
Dat was in Nederland aanleiding om vrienden te werven die bereid waren financieel bij te dragen.
Zo werden wij mede-verantwoordelijk.

En, ons motief daarbij:

  • beginnen met hulp verlenen betekent mede-verantwoordelijkheid dragen
  • hulp kan pas stoppen als die niet meer nodig is
  • helaas is dat punt nog lang niet bereikt

en blijven wij ons inzetten, gericht op de toekomst.

Als u op “Jaffa Project” klikt kunt u lezen wie wij zijn en wat onze motivatie is.