Onze stichting, die werd opgericht in 1987, heeft geen personeel in dienst. Het zijn uitsluitend vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Zo bedragen de kosten slechts 4% van de ontvangen giften en gaat 96% naar het Jaffa Instituut. Ons doel: fondsenwerving voor het Jaffa Instituut in Israël kindopautoOnze  motivatie: het motto “kinderen zijn kinderen die moeten allemaal gelijke kansen hebben” en omdat wij ons mede-verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de kansarme jeugd in Jaffa. Het Jaffa Instituut kan niet zonder onze steun. Aan de Joodse kinderen wordt hun traditie bijgebracht. De traditie die het Joodse Volk door de eeuwen heen op de been heeft gehouden. Gedurende het bestaan van het Jaffa Instituut sinds 1982 zijn haar activiteiten meegegroeid met de vraag om hulp en breidde onze motivatie zich evenredig uit:

  • gezinnen “achter” de kinderen kunnen ook niet zonder onze steun
  • een kind dat honger heeft kun je niets leren – warme maaltijd en ontbijt
  • gedurende de lange zomervakantie moet het contact blijven – zomerkampen

Het Jaffa Instituut houdt zich niet bezig met politiek en mag daar ook niet de dupe van worden.