Shlomit met caviaZo lief. Het Jaffa Instituut moedigt kinderen aan om mededogen en hartelijkheid te hebben, niet alleen tegenover elkaar, maar tegenover alle levende wezens. Zoals Martin Luther King Jr het ooit verwoordde: “we moeten krachten van haat tegemoet treden met kracht van liefde”.  Moge onze toekomst gevuld zijn  met hoop en liefde. Dat wij de kracht van vriendschap altijd in herinnering zullen houden.