We zijn de dames Nelly en Johanna Hage, hun aandenken zij tot zegen, veel dank verschuldigd voor hun steun tijdens hun leven aan de kinderen van Jaffa en voor de prachtige herinnering in de vorm van speeltoestellen in Jaffo Daled