en neem zo deel aan ons doel: fondsenwerving voor het Jaffa Instituut.

  • U kunt u telefonisch aanmelden bij onze secretaris tel. 0548 61 17 48
  • per e-mail: info@jaffaproject.nl
  • of rechtstreeks een gift overmaken op onze rekening bij de Rabobank
    NL12RABO 0335 5422 39 t.n.v. Stichting Jaffa-Project Nederland te Strijen. Wilt u dan in de omschrijvingskolom uw adres vermelden, want vanwege privacy overwegingen krijgen wij die niet van de bank.
  • participeren in onze groepssponsoring. Informatie vindt u onder “Jaffa-Project – sponsorplan”
  • acties houden ten bate van Jaffa

GIFTEN

Tweemaal per jaar zenden wij aan onze begunstigers een mailing met nieuwsbrief. Onze begunstigers maken naar aanleiding van deze mailing giften over; velen geven vaker dan tweemaal per jaar hun financiële steun.

ANBI_FC

Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingeschreven onder nummer 8036.98.367

U kunt ons ook steunen via een lijfrenteschenking of door onze stichting op te nemen in uw testament.

Jaffa, het levenswerk van dr. David Portowicz, ook na uw overlijden steunen.
Onze penningmeester W.B. van der Hoek (078) 674 50 14 is deskundige op dit gebied geeft u gratis advies.
e-mail: penningmeester@jaffaproject.nl/telef. 078 674 50 14