ACTIVITEITEN

Het Jaffa Instituut biedt activiteiten voor ALLE kinderen die hulp nodig hebben.
Het moto spreekt boekdelen: “kinderen zijn kinderen, die moeten allemaal gelijke kansen hebben”.
Maar, ook alleenstaande ouders, gezinnen en bejaarden worden niet vergeten.

Enkele van de meer dan 30 hulp- en leerprogramma’s:

  • leerprogramma’s voor jongens en meisjes
  • hulp bij het huiswerk maken
  • onderwijs in de Joodse traditie
  • organisatie van zomerkampen
  • hulp aan ouders met opvoedingsproblemen
  • verschaffen van warme maaltijden
  • extra professionels hulp aan kinderen met spraak-, leer- en bewegingsstoornissen
  • speciale begeleiding van in de problemen geraakte tienermeisjes om hun weg terug te vinden
  • opleidingen voor alleenstaande moeders. Zo vinden ze en baan en daarmee hervinden ze hun plaats in de maatschappij
  • hulp aan bejaarden in velerlei vorm en reparaties aan hun huizen, meestal armoedige appartementjes.


Alle programma’s zijn er uiteindelijk op gericht om de kinderen te motiveren en te stimuleren om hun schoolopleiding af te maken en te voorkomen dat zij drop-outs worden in de samenleving en om volwassenen een helpende hand te bieden.

Gemeenschapszin

De inwoners van Jaffa en zuid Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden, alsook verschillen vanwege land van afkomst.

Het Jaffa Instituut heeft onder de noemer “Community Cohesion” een aantal programma’s om ondanks deze verschillen te komen tot een samenleving met onderling, wederzijds respect.
Één van die programma’s is betere bruggen bouwen”.

Tijdens dit naschoolse programma krijgen de kinderen uit deze variëteit van afkomst gezamenlijk hulp bij het huiswerk maken, maken ze samen muziek en leren ze over elkaars cultuur.
Hier snijdt het mes van twee kanten: ze krijgen hulp en leren door kennis te nemen van elkaars cultuur, dat je ook vreedzaam naast elkaar kunt leven.