LOCATIES

NEVE OFER - Crisis Interventie Centrum - een plaats om te 'schuilen'

Hier in zuid-Tel Aviv vinden kinderen die onmogelijk zonder risico langer thuis konden blijven een ’thuis’.
Onder de dagelijkse leiding van Pinny en Hodaya en hun drie kinderen vormen ze met elkaar een gezin. Pinny en Hodaya werden in het zonnetje gezet voor hun liefdevolle inzet. Ze zijn lieve ouders, niet alleen voor hun eigen kinderen, maar ook voor de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Pinny was ooit student in Bet Shemesh en weet als geen ander wat het betekent als je ouders niet goed voor je zorgen.
Er is accommodatie voor 11 kinderen variërend in de leeftijd van 8 – 18 jaar, die hier kunnen blijven totdat ze terug kunnen naar huis of er elders onderdak voor hen is gezonden. Er zijn professionele krachten om de kinderen te helpen gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te (her)geven. Ze doen dat op velerlei manieren. Dieren zijn heel belangrijk. Eerst moeten kinderen vertrouwen krijgen in dieren. Dan volgt de stap naar vertrouwen in mensen. Soms zijn er meerdere kinderen uit één gezin die onderdak nodig hebben. Ook dat kan hier. Zo blijven ze bij elkaar.

Als het kan houden de kinderen contact met hun biologische ouders, terwijl ze hier in een veilige omgeving zijn. Door regelmatige ontmoetingen tussen biologische ouders en kinderen, onder begeleiding van professionele therapeuten, wordt geprobeerd om de band te herstellen.

Een kind uit Neve Ofer verwoordt het zo: “Toen ik 8 was werd ik door de rechterlijke macht uit huis geplaatst, omdat mijn ouders niet goed voor mij konden zorgen. Ik kwam hier bij Pinny en Hodaya. Ik herinner me dat ik zo bang was, maar zij gaven mij meteen een gevoel van ’thuis’. Ik werd zo close met de andere kinderen hier. Ik voel met bijna als hun jongere broertje.”

YEHUD

In samenwerking met de gemeente ontwikkelt het Jaffa Instituut activiteiten in deze verpauperde stad.
Naschoolse opvang en hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Op schooldagen van 13.15-17.15 voor 2 groepen 11 en 12 jarigen en ook tijdens de schoolvakanties.
Op zondag, maandag en woensdag voor 40 leerlingen: van 13.00-17.00 voor de 1-6e klassers en van 17.00-19.00 voor de 7-12 klassers. Juist voor deze kinderen voor wie thuis geen plaats is om te leren en die extra hulp nodig hebben.
Een speciaal programma voor teenage meisjes om hen stap-voor-stap op de goede weg te brengen naar een kansvolle toekomst. Twee middagen per week komen hier 15 teenage meisjes. Ze komen hier om te leren hoe zich weerbaar te maken in de maatschappij en met name in hun omgeving. Deze hulp is er ook tijdens de schoolvakanties.
Ook ouderen worden in dit centrum niet vergeten. Zij krijgen aandacht, een luisterend oor en hulp om zich staande te houden.
Het pand onderging in juni 2019 een ware metamorfose. Alice Werblowsky, een bekende straatartieste uit Italië bracht, met behulp van andere vrijwilligers, heel vrolijke muurschilderingen aan.

KFAR SHALEM

Een loot aan de Jaffa boom- een ouder-kind-centrum in z.o. Tel Aviv waar armoede, drugs, criminaliteit en geweld hoogtij vieren. Hier worstelen ouders om hun kinderen een kans te geven om een plaats als constructieve burgers in de samenleving te veroveren.

Deze korte presentatie toont u de beelden en geeft u toelichting. Vanwege privacy zijn de gezichten, waar nodig, geblurred.

BET METSUBA

In dit naschoolse opvangcentrum werkt het Jaffa Instituut al jaren samen met Maslul (het Pad).  Activiteiten voor kinderen die speciale hulp nodig hebben vanwege ernstige gedragsstoornissen. In speciale fietslessen ontwikkelen de kinderen hun spieren en hun sociale vaardigheden. Ze krijgen energie en bouwen zelfvertrouwen op. Ze leren angsten te overwinnen en bereiken resultaten. Telkens kunnen 30 kinderen meedoen aan deze speciale lessen. De resultaten zijn verbluffend.

Zonder hulp zullen ze niet kunnen functioneren in de maatschappij.
Er is groepstherapie en therapie op individuele basis.

JAFFA DALED

Het gebouw is gerenoveerd en energie effectief gemaakt, zowel voor de kou als voor de warmte. Voor veiligheidsredenen is er een video intercom geïnstalleerd. De hulpprogramma’s bieden alomvattende hulp voor opleiding, voeding, recreatie en therapie aan kinderen en teenagers in risicovolle situaties. Er wordt speciale hulp geboden aan 15 Ethiopische jongens en er is een nieuw programma speciaal voor teenaegers (meisjes). Al deze kinderen zijn getraumatiseerd door hun achtergrond en hebben speciale hulp nodig om hun emotionele problemen te verwerken.
Er is een zgn. “ouder-kind-progamma” voor jonge ouders uit de Ethiopische gemeenschap uit de buurt.

Er kon een heel nieuwe speelplaats worden gerealiseerd dankzij de nalatenschappen van de dames Nelly en Johanna Hage, hun aandenken zij tot Zegen. We zijn deze dames veel dank verschuldigd voor hun steun tijdens hun leven aan de kinderen van Jaffa en voor de prachtige herinnering in de vorm van de speeltoestellen.

BAT YAM

Hulpprogramma’s voor zowel kinderen als gezinnen en ouderen onder wie overlevenden van de Shoah. Dit is een project in samenwerking met de gemeente Bat Yam. 6 jonge vrouwen tussen de 17-25 jaar wonen gedurende een jaar in een veilig appartement. Ze kunnen nu noch zelfstandig noch bij hun ouders wonen. Ze krijgen elke werkdag hulp van een begeleider en een sociaal werker onder het motto: “klim naar de top”. Na dit jaar kunnen deze jonge vrouwen aan het werk, aan de studie of naar het leger. Een aanvraag van het Jaffa Instituut bij de gemeente Bat Yam om 2 nieuwe naschoolse opvangcentra te mogen openen, werd gehonoreerd vanwege de uitstekende prestaties in andere centra. De gemeente Bat Yam verleent subsidie. Zo kunnen juist nu, meer kinderen een helpende hand krijgen voor alles wat ze nodig hebben.