Bet Shemesh Residential and Educational Centre

 

  • voortgezet onderwijs met tevens internaat voor 250 jongens van 12-18 jaar.
  • het is een door het Ministerie van Onderwijs erkende opleiding.
  • naast profane vakken krijgen ze les in Tora en Talmoed.
  • deze school is tevens een thuis waar de jongens opvoeding en verzorging krijgen.

degenen die na het vervullen van hun militaire dienst verder kunnen studeren kunnen van het Jaffa Instituut een studiebeurs krijgen.

Er zijn in een studiejaar 2 klassen:
Kiriat Chinuch en Mishkenotecha.
Kiriat Chinuch krijgt met ingang van het nieuwe schooljaar een uitbreiding. Er komt een speciale opleiding in de high tech autobranch. Er is veel vraag naar deze techniek en veel jongens willen die opleiding graag volgen. Er wordt een speciale loods gebouwd met apparatuur waar ze kunnen leren en reparaties kunnen verrichten. Een verrijking in Bet Shemesh waar ze veel van verwachten.

Dit jaar zijn allen geslaagd! 12 Kiriat Chinuch en 17 Mischkenotecha.
van de 12 gaan er 2 in National Service; 4 direct naar het leger; 2 voorbereiding voor het leger en 4 gaan een vervolgstudie doen.
Van de 17 gaan er 8 naar een Talmoed Hogeschool, 5 Talmoedstudie en voorbereiding op het leger, 2 direct naar het leger en 2 een vervolgstudie.
Allemaal jonge mensen die dankbaar zijn  voor de opleiding en opvang die ze in Bet Shemesh kregen en enthousiast op weg gaan naar hun  toekomst in de maatschappij. 

Moshe was ook geslaagd. Bij de diploma uitreiking zat hij verlegen met zijn vader buiten de zaal. Hij had met zijn vader alia gemaakt vanuit Oost-Europa en was toegelaten tot Bet Shemesh waar hij nu geslaagd was. Opeens kwam er een andere Moshe tevoorschijn. Hij stond op en hield een geweldige speech, vol humor. Hij had zijn verlegenheid overwonnen. Dit typeert de sfeer tussen leerkrachten en studenten. De studenten voelen zich geaccepteerd. Het geeft hen zelfvertrouwen. Moshe gaat nu naar een Jeshiva (Talmoed hogeschool) die voorbereidt op het leger waar hij  soldaat (combat soldier) wordt.

 

NEVE OFER
Crisis Interventie Centrum – het shelterprogramma – een plaats om te schuilen – hier vinden kinderen een ‘thuis’. Het zijn kinderen die onmogelijk zonder risico langer thuis kunnen blijven doordat zij  bijv. het slachtoffer zijn van bittere armoede, verwaarlozing, misbruik en mishandeling. Dit ‘thuis’ is het hele jaar open.
Onder de dagelijkse zorg van een ouderpaar, Pini en Odaya, vormen ze met elkaar een gezin. Pini en Odaya werden dit jaar in het zonnetje gezet voor hun liefdevolle inzet. Ze zijn lieve ouders, niet alleen voor hun eigen kinderen, maar ook voor de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Pini was ooit student in Bet Shemesh en weet als geen ander wat het betekent als je ouders niet goed voor je zorgen.
Er is accommodatie voor 13 kinderen die hier kunnen blijven totdat ze terug kunnen naar huis of er elders onderdak voor hen is gevonden. Er zijn professionele krachten om de kinderen te helpen gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te (her)geven. Ze doen dat op velerlei manieren. Dieren zijn heel belangrijk. Eerst moeten kinderen vertrouwen krijgen in dieren. Dan volgt de stap in vertrouwen in mensen. Soms zijn er meerdere kinderen uit één gezin die onderdak nodig hebben. Ook dat kan hier. Zo blijven ze bij elkaar.

KFAR SHALEM
Een loot aan de Jaffa boom – een ouder-kind-centrum in z.o. Tel-Aviv waar armoede, drugs, criminaliteit en geweld hoogtij vieren. Hier worstelen ouders om hun kinderen een kans te geven om een plaats als constructieve burgers in de samenleving te veroveren.
Deze korte presentatie toont u de beelden en geeft u toelichting. Vanwege privacy zijn de gezichten, waar nodig, geblurd.

https://youtu.be/5lhvoTjnqIE

YEHUD –  In samenwerking met de gemeente ontwikkelt het Jaffa Instituut activiteiten in deze verpauperde stad.
Naschoolse opvang en hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Op schooldagen van 13.15-17.15 voor 2 groepen 11 en 12 jarigen en ook tijdens de schoolvakanties.
Op zondag, maandag en woensdag voor 40 leerlingen:  van 13.00-17.00 voor de 1-6e klassers en van 17.00-19.00 voor de 7-12 klassers. Juist voor deze kinderen voor wie thuis geen plaats is om te leren en die extra hulp nodig hebben.
Een speciaal programma voor teenage meisjes om hen stap-voor-stap op de goede weg te brengen naar een kansvolle toekomst. Twee middagen per week komen hier 15 teenage meisjes. Ze komen hier om te leren hoe zich weerbaar te maken in de maatschappij en met name in hun omgeving. Deze hulp is er ook tijdens de schoolvakanties.
Ook de ouderen worden in dit centrum niet vergeten. Ze krijgen aandacht, een luisterend oor en hulp om zich staande te houden.

Het pand onderging in juni 2019 een ware metamorfose. Alice Werblowsky, een bekende straatartiest uit Italië bracht, met behulp van andere vrijwilligers, heel vrolijke muurschilderingen aan.

Via deze korte presentatie ziet u Yehud in vogelvlucht.

Afbeelding2METZUBA IN TEL AVIV/HATIKWAH
Naschoolse activiteiten voor kinderen die speciale hulp nodig hebben vanwege ernstige gedragsstoornissen. Zonder hulp zullen ze niet kunnen functioneren in de maatschappij.
Er is groepstherapie en therapie op individuele basis.

Jaffo Dalet (4 van 16)

YAFFO DALED Één van de locaties waar het Jaffa Instituut naschoolse opvang biedt aan die kinderen die in een vicieuze cirkel van armoede leven.  Hier krijgen ze een warme maaltijd en extra hulp om hun achterstand op school weg te werken. Maar er is dringend behoefte aan meer hulpprogramma’s in de ochtend en ’s avonds. Daarvoor behoeft het gebouw dringend uitbreiding.  Dit centrum ligt in een verpauperde wijk van Tel Aviv. 50% van de -grotendeels– Ethiopische bevolking leeft hier onder de armoedegrens. Veel Ethiopiërs proberen er een nieuw bestaan op te bouwen, maar de mogelijkheden ontbreken. Daarom komen na schooltijd 30 kinderen tussen de 6-12 jaar. Ze krijgen een warme maaltijd en hulp bij hun schoolvakken, recreatie en therapie waar nodig.
Elk jaar heeft Yossi Namer de hartverscheurende taak om kinderen te weigeren vanwege plaatsgebrek. Kinderen aan de buitenkant van het blauwe hek die opgroeien in een verpauperde omgeving.
Maar, er gloort hoop, want Yaffo Daled gaat uitbreiden. Er komt een verdieping op het gebouw. Een droom wordt waar. Toch blijft onze steun hard nodig, want meer kinderen betekent… meer financiële uitgaven.

BAT YAM – Hulpprogramma’s voor zowel kinderen als gezinnen en ouderen onder wie overlevenden van de Shoah. Project in samenwerking met de gemeente Bat Yam.  6 jonge vrouwen tussen de 17-25 jaar wonen gedurende een jaar in een veilig appartement.  Ze kunnen nu noch zelfstandig noch bij hun ouders wonen. Ze krijgen elke werkdag hulp van een begeleider en een sociaal werker onder het motto: “klim naar de top”.  Na dit jaar kunnen deze jonge vrouwen aan het werk, aan de studie of naar het leger. Een aanvraag van het Jaffa Instituut bij de gemeente Bat Yam om 2 nieuwe naschoolse opvangcentra te mogen openen, werd gehonoreerd door de uitstekende prestaties in andere centra. De gemeente Bat Yam gaat subsidie verlenen. Zo kunnen juist nu, meer kinderen een helpende hand krijgen voor alles wat ze nodig hebben.

Climb to the top