Word begunstiger

en neem zo deel aan ons doel: fondsenwerving voor het Jaffa Instituut in Israël.

  • U kunt u telefonisch aanmelden bij onze secretaris tel. 0548 61 17 48
  • per e-mail:Mailto:info@jaffaproject.nl
  • of rechtstreeks een gift overmaken op onze rekening bij de Rabobank: NL12 RABO 0335 5422 39 t.n.v. Stichting Jaffa-Project Nederland te Strijen. Wilt u dan in de omschrijvingskolom uw adres vermelden, want vanwege privacy overwegingen krijgen wij die niet van de bank.
  • of een gift overmaken via de pagina doneren, hier op onze website.
  • participeren in onze groepssponsoring. Informatie vindt u onder “Jaffa-Project-sponsorplan”.
  • acties houden ten bate van Jaffa. Tijd “doneren” is ook een belangrijke mogelijkheid.

GIFTEN

Tweemaal per jaar zenden wij aan onze begunstigers een mailing met nieuwsbrief. Onze begunstigers maken naar aanleiding van deze mailing giften over; velen geven vaker dan tweemaal per jaar hun financiële steun. Ieder bepaalt dat zelf. Elke gift is welkom. Elke euro telt.

Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingeschreven onder nummer 8036.98.367

U kunt ons ook steunen via een lijfrenteschenking of door onze stichting op te nemen in uw testament.

Jaffa, het levenswerk van dr. David Portowicz, ook na uw overlijden steunen.

Onze penningmeester, Wim van der Hoek telef. 078 674 5014 is deskundige op dit gebied. Hij geeft u graag gratis advies.

E-mail penningmeester: Mailto:penningmeester@jaffaproject.nl