JAFFA INSTITUTE ISRAËL

Alle programma’s zijn er uiteindelijk op gericht om de kinderen te motiveren en te stimuleren om hun schoolopleiding af te maken en te voorkomen dat zij drop-outs worden in de samenleving.

De overige activiteiten van het Jaffa Instituut hebben ook als doel om hulp te bieden aan de ouders (vaak alleen een moeder of een vader), gezinnen waar men honger lijdt en bejaarden onder wie veel overlevenden van de Shoah (Holocaust). Deze laatste groep ontvangt ook één maal per maand een voedselpakket. Dit wordt gebracht door een vrijwilliger die tevens een luisterend oor biedt en zo nodig overige hulp.  Ook verzorgt het Jaffa Instituut zo nodig onderhoud en renovatie aan de huizen (veelal armoedige appartementen).

Meer informatie over deze activiteiten vindt u hier op onze website https://jaffaproject.nl/jaffa-institute-overzicht/activiteiten/

en op de website van het Jaffa Instituut Israël http://www.jaffainstitute.org