BET SHEMESH EDUCATIONAL CENTRE - Stichting Jaffa-project Nederland

    Here!
  • Home
  • BET SHEMESH EDUCATIONAL CENTRE

In dit centrum van het Jaffa Instituut krijgen meer dan 270 kansarme jongens in de leeftijd van 14-18 jaar opvoeding en opleiding in de breedste zin van het woord. Ze komen uit achterstandsomgevingen uit heel Israël. Leraren, begeleiders, sociale werkers en therapeuten doen er alles aan om de jongens zoveel als mogelijk die hulp te bieden die ze persoonlijk nodig hebben. Zo helen hun trauma’s en kunnen ze de hiaten in hun opleiding dichten. Deze benadering geeft verbluffende resultaten.

Om de jongens voor te bereiden op hun plaats in de maatschappij als volwassene krijgen ze zowel Joodse als profane vakken zoals Engels, Hebreeuwse literatuur, wetenschap, wiskunde en keuze vakken afgestemd op hun persoonlijke capaciteiten.  

 

80 % van de geslaagden van het Bet Shemesh Educational Centre behalen hun toegangsdiploma tot hogere opleidingen.

 

90 % van de geslaagden gaat naar het Israëlische leger Israeli Defence Forced (IDF)

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AUTOTECH) PROGRAMMA

Het Jaffa Instituut kreeg het verzoek om een nieuwe opleiding te starten in de autotechniek. Deze krijgt gestalte in Bet Shemesh waar jongens, die geen studiebollen zijn, deze opleiding kunnen volgen. Er is veel belangstelling voor. Ze leren het beroep van automonteur en dan ook speciaal voor elektrische auto’s. De apparatuur is er al. Een voormalig hoge functionaris uit het Israëlische leger gaat deze opleiding geven. De plaats voor de loods is al bekend. Nu nog de vergunning om te bouwen en niet in de laatste plaats geld om dit alles te financieren.