Onze geschiedenis en onze toekomst

Onze stichting werd in 1987 opgericht door een aantal toegewijde mensen aan wie we veel dank verschuldigd zijn.
Geen van hen is nog onder ons. Hun nagedachtenis zij tot zegen.
Wij noemen met eerbied:
Mevrouw Rebecca de Graaf-van Gelder; Rabbijn Menachem Fink; Bert den Heeten, eerste penningmeester; Pee Koelewijn; Jan Koops, eerste secretaris; Ds. Cees Trouwborst, eerste voorzitter; Ds. G. Hette Abma, tweede voorzitter.

Ieder heeft op eigen wijze gestalte gegeven aan de hulp zoals we die inmiddels al vele jaren kunnen bieden, mede dankzij onze trouwe begunstigers.

Toen dr. David Portowicz en kolonel b.d. Ze’eve (Zonik) Shacham in 1982 het Jaffa Instituut oprichtten bleek er vel materiële hulp nodig.
Dat was in Nederland aanleiding om vrienden te werven die bereid waren financieel bij te dragen.
Zo werden zij mede-verantwoordelijk.

En, ons motief daarbij:

  • beginnen met hulp verlenen betekent mede-verantwoordelijkheid dragen
  • hulp kan pas stoppen als die niet meer nodig is

Helaas is dat punt nog lang bereikt. En indachtig de woorden van Zonik Shacham tijdens zijn officiële laatste toespraak “zolang er nog kinderen in de achterstandswijken van Jaffa rondlopen die niet geholpen worden, hebben wij niet genoeg gedaan” blijven ons wij ons inzetten, gericht op de toekomst.


Als u hierboven op Jaffa-Project Nederland klikt kunt onze motivatie lezen.

kinderen zijn onze toekomst