Jaffa Project Nederland

Wie zijn wij:
Onze stichting werd opgericht in 1987.
Heeft geen personeel in dienst. Het zijn uitsluitend vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.
Zo bedragen de kosten slechts 4% van de ontvangen giften en gaat 96% naar het doel waarvoor het is bestemd.
Kortom: een strijkstok hebben wij niet!

Ons doel:
Fondsenwerving voor het Jaffa Instituut in Israël.

Onze motivatie:
Het motto “kinderen zijn kinderen die moeten allemaal gelijke kansen hebben” en omdat wij ons mede verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de kansarme jeugd die het Jaffa Instituut onder haar hoede heeft.

  • Het Jaffa Instituut kan niet zonder onze steun. Aan de Joodse kinderen wordt hun traditie bijgebracht. De traditie die het Joodse Volk door de eeuwen heen op de been heeft gehouden.
  • Gedurende het bestaan van het Jaffa Instituut sinds 1982 zijn haar activiteiten meegegroeid met de vraag om hulp en breidde onze motivatie zich evenredig uit:
  • gezinnen “achter” de kinderen kunnen ook niet zonder onze steun
  • een kind dat honger heeft kun je niets leren – warme maaltijd en ontbijt
  • gedurende de lange zomervakantie moet het contact blijven – zomerkampen

van jong tot oud – van klein tot groot

De motivatie van het Jaffa Instituut is ook de onze. Die is in de loop der jaren uitgebreid en wordt hulp geboden aan mensen in nood van klein tot groot. De omgeving waarin de kinderen opgroeien heeft hulp eveneens hulp nodig. Zo is de hulp die wij aan de kinderen bieden effectiever, want hun omgeving is medebepalend voor hun gedrag.

Al drie generaties krijgen hulp van het Jaffa Instituut.

HET JAFFA INSTITUUT HOUDT ZICH NIET BEZIG MET POLIEK EN MAG DAAR OOK NIET DE DUPE VAN WORDEN