Bestuur

ds. Roelof de Koning Gans, voorzitter

Loek Ligthart, secretaris

Wim van der Hoek, penningmeester

Eveline de Vries, coördinator sponsorplan