Specifieke programma's - Stichting Jaffa-project Nederland

    Here!
  • Home
  • Specifieke programma’s

ZOMERKAMPEN

Voor kinderen uit achterstandswijken is er geen kans om naar zomerkampen te gaan, die juist voor hen zo hard nodig zijn. Daarom staan de deuren van het Jaffa Instituut  12 maanden van het jaar open. Men wil niet het risico lopen om tijdens de lange zomervakantie het contact met een kind te verliezen doordat het ten prooi is gevallen aan de gevaren die op de straat op de loer liggen zoals prostitutie, drugs, drank en criminaliteit. Het Jaffa Instituut is één van de weinige instanties waar behalve in juli OOK in augustus zomerkampen op volle toeren draaien. Dat deze hulp hard nodig is blijkt uit het feit dat tijdens de lange zomer het aantal misdagen schrikbarend stijgt. De jongelui vervelen zich, voelen zich nutteloos. Dat is wat het Jaffa Instituut voorkomt. Ze geeft de kinderen zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
Twee maanden lang elke dag een warme maaltijd, creatieve en educatieve dingen doen, uitstapjes en nog zoveel meer. Een feest voor deze kinderen.

Moshe verwoordt het zo: “Ik had het het afgelopen jaar zo moeilijk. Ruzie met mijn familie en zelfs met mijn leraren. Toen ik dit jaar op kamp kwam zag alles er heel anders uit. Ik leerde basketbalspelen en vond de tochten in de natuur heerlijk. Voor de eerste keer voelde ik dat ik vrienden had met wie ik ook verder bevriend zou blijven.”

BEJAARDEN EN OVERLEVENDEN VAN DE SHOAH

Vrijwilligers bieden hulp in de ruimste zin van het woord. Eigenlijk alles waar deze mensen behoefte aan hebben. Van een luisterend oor tot het doen van boodschappen, invullen van formulieren, onderhoud van hun woning (vaak armoedige appartementjes) en zoveel meer.

Bovendien brengen deze vrijwilligers één maal per maand een voedselpakket met daarin alles wat deze ouderen eten. Voor de winter ontvingen zij extra kussens, fleece dekens, warme sokken en wat er verder nodig is om zich warm te houden.

Een gezellige middag of een gezamenlijke brunch behoren tot de hoogtepunten. 

Dit alles kan niet zonder de hulp, ook van u. Wij geven u een indicatie.
Een voedselpakket per maand kost € 75.
Voor een heel jaar € 900.
Voor € 1.250 kunt u substantieel bijdragen als er iets moet worden gerepareerd in de woning.

Elke gift is welkom, want elke euro telt. Mocht u speciaal voor deze groep mensen iets willen bijdragen, wilt u dat dan bij uw overmaking vermelden. Dat kan via ons donatieformulier https://jaffaproject.nl/doneren/
Heel hartelijk bedankt. 

VOEDSELDISTRIBUTIECENTRUM

Doel van het Jaffa Instituut om honger en ondervoeding te bestrijden bij mensen met een lege koelkast. Ze worden aangemeld door de sociale dienst.
Jaarlijks worden 15.500 voedselpakketten door vrijwilligers ingepakt en bezorgd. 
De honderden bejaarden ontvingen deze winter kussens, fleece dekens, plaids en warme sokken.

Het centrum verzorgt tweemaal per maand pakketten met basisproducten voor arme gezinnen, alleenstaande ouderen onder wie overlevenden van de Shoah (Holocaust) en speciale pakketten voor de feestdagen zoals Pesach (Joods Pasen) en Rosh Hashana (Joods nieuwjaar).

Oded werkt al 15 jaar in het distributiecentrum. Ze vertelt bewogen wat de pakketten bevatten (geen producten waarvan de houdbaarheid al bijna verlopen is, want dat zou de ontvangers een gevoel geven dat ze er niet toe doen) en met welk een bevlogenheid de vrijwilligers de pakketten inpakken en rondbrengen. Het is een ongelooflijke klus, maar ze doen het graag en komen steeds terug.

STUDIEBEURZEN

Met de studiebeurzen geeft het Jaffa Instituut studenten met minderbedeelde achtergronden dezelfde toegang tot hogere opleidingen als hun beterbedeelde leeftijdgenoten. Ondanks grote tegenslagen hebben deze jongeren hun motivatie en inzet bewezen. Ze hebben hun middelbare schoolopleiding voltooid en zijn naar de universiteit gegaan.

De aanvragen voor een studiebeurs blijven stijgen. Het Jaffa Instituut kan momenteel elk jaar  280 studiebeurzen uitreiken. Zo geeft het veelbelovende studenten kansen op een hogere opleiding die hen in staat stelt om een economisch onafhankelijke en stabiele toekomst op te bouwen.

Afhankelijk van de financiële situatie van de studenten en de soort studie variëren de studiebeurzen van één tot vier jaar met een bedrag van $ 600 tot $ 4.000).

 

VAN DE BIJSTAND NAAR EEN BAAN

Onder dit motto krijgen vrouwen die zijn vastgelopen in de maatschappij een kans d.m.v. trainingen, workshops, therapeutische hulp en uiteindelijk hulp bij het vinden van een baan. Ze krijgen ook voedselpakketten en studiebeurzen. In Kiryat Malakhi maken 15 vrouwen uit de Ethiopische gemeenschap gebruik van deze hulp. Het is de bedoeling om het aantal uit te breiden tot 60. Een prachtig initiatief dat levens perspectief geeft en levens redt.

Orya vertelt over wat zij kan doen voor deze vrouwen. Ze houdt net zolang contact tot ze echt op eigen benen kunnen staan. We waren onder de indruk van haar bewogen verhaal en hoe het lot van deze vrouwen haar ter harte gaat. Ze blijft een vraagbaak.
De sociale dienst selecteert voor wie de cursussen bij het Jaffa Instituut geschikt zijn. De leeftijden variëren van 25-55 jaar. Velen moeten starten vanaf het begin. Vijf keer per week, 8 weken lang is de cursus. 87% vindt meteen een baan. Het zijn vaak ook vrouwen die verslaafd waren aan drugs of in de gevangenis zaten. Ze leren om regelmaat in hun leven te brengen en om op tijd te komen. Het contact blijft zolang als de vrouwen zelf willen, in ieder geval tot ze een stabiel leven kunnen leiden en er geen risico meer is dat ze vervallen in hun oude, slechte gewoonten.

OUDER-KIND-CENTRUM

Een project van het Israël-Tel Aviv Universiteits Ouder-Kind-Centrum, de stad Tel Aviv en het Jaffa Instituut. Een speciale plaats die gezinnen vanuit allerlei achtergronden samenbrengt in hun gemeenschappelijk streven om de verhouden tussen ouders en kinderen te bevorderen.
Elk jaar helpt dit centrum ongeveer 540 gezinnen in problemen met kinderen in leeftijd variërend van 6 jaar en jonger. Het betreft gezinnen met seculiere en religieuze achtergrond, verschillende geloven inclusief Joden, Moslims en Christenen alsook immigranten uit de voormalige Sovjet Unie en Ethiopië, asielzoekers en buitenlandse arbeiders.

MUSICAL MINDS

Tweemaal per week zijn er deze muzieklessen voor minderbedeelde kinderen in leeftijd variërend van 3 tot 12 jaar. Kinderen die leven in een gevaren zone vanwege hun omgeving. Ze komen naar de naschoolse opvang van het Jaffa Instituut waar deze lessen worden gegeven. Ook op de openbare scholen in Bat Yam worden deze lessen gegeven.

Alle lessen beginnen met het gezamenlijk zingen van bekende en nieuwe liedjes.

Door middel van groepsactiviteiten krijgen de kinderen een band. Ze leren elkaar liedjes, krijgen empathie voor elkaar en worden vrijer.

De lessen betreffen zingen, leren luisteren naar muziek en zelf een instrument bespelen, noten leren en leren zich te concentreren.

Een reactie van Jacob:
“Toen ik voor het eerst naar de naschoolse opvang ging was ik verlegen. Maar, in de eerste muziekles leerde ik de “Darbuka” Drum en werd ik gevraagd om mijn groep een nieuw ritme te leren. Vanaf dat moment heb ik meer zelfvertrouwen gekregen en voel ik me thuis met de anderen”.