David Portowicz vertelt... - Stichting Jaffa-project Nederland

David Portowicz vertelt…

21 november 2023 gerry Comments Off

Kinderen die in risicovolle gebieden wonen moeten noodgedwongen thuisblijven. Soms kunnen ze bij toerbeurt naar een school waar schuilkelders zijn. Ze zijn uit hun doen en de wreedheden die ze zagen en de beangstigende situaties drukken een stempel voor de rest van hun leven.

Het Jaffa Instituut probeert hen afleiding te geven en verstrekt pakketjes met spullen waarmee ze ontspannen en educatief bezig kunnen zijn.

Honderden gezinnen die huis en haard moesten verlaten zochten onderdak in hotels. Nu deze vol zijn moeten ze gedwongen weer terug naar hun gevaarlijke thuissituatie.

Veel werknemers en kleine bedrijfjes kunnen niet aan de slag en zijn zo hun inkomsten kwijt. Velen werden opgeroepen voor het leger.

De gigantische logistieke operatie als gevolg van het oproepen van meer dan 300.000 soldaten heeft grote gevolgen. Er zijn tekorten aan maaltijden en uitrusting voor de soldaten. Het Jaffa Instituut probeert om bij te dragen om hier in te voorzien.

Dit alles kost heel veel geld en dat heeft het Jaffa Instituut niet.

Mogen wij op u rekenen? Een grote dank u wel.