Ouder-Kind-Project - Stichting Jaffa-project Nederland

Ouder-Kind-Project

13 december 2023 gerry Comments Off

Het Jaffa Instituut heeft twee ouder-kindcentra. Hier bieden ze hulp aan 400 kansarme gezinnen met kinderen van zes jaar en jonger. Gezinnen met verschillende achtergronden. De professionele staf bestaat uit maatschappelijk werkers, psychologen, studenten en deskundigen op het gebied van dans, kunst, logopedie en bezigheidstherapie. De warme omgeving die gecreëerd wordt voor deze mensen geeft hen hoop op een betere toekomst. De hulp is, juist nu, meer dan ooit nodig.

Maar, dat kan niet zonder onze steun, zonder UW steun. 
Elke euro telt. Dank u wel.